فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ و خانه کتاب و سرای اهل قلم برگزار می کنند: نشست نقد و بررسی کتاب «عواطف در جامعه و فرهنگ ایرانی» نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ و خانه کتاب و سرای اهل قلم برگزار می کنند: نشست نقد و بررسی کتاب «عواطف در جامعه و فرهنگ ایرانی» انجمن ایرانی تاریخ و خانه کتاب و سرای اهل قلم برگزار می کنند: نشست نقد و بررسی کتاب «عواطف در جامعه و فرهنگ ایرانی»
  سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 15:09

  نشست «عواطف در جامعه و فرهنگ ایرانی» در مورخ یکشنبه ۲۷ بهمن ماه با حضور دکتر ابراهیم موسی پور، دکتر فرح ترکمان و دکتر محمد سعید ذکایی در سرای اهل قلم برگزار می شود.  نشست ها
  شماره مطلب: 5171
  دفعات دیده شده: 407 | آخرین مشاهده: 9 ساعت پیش