فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
مشارکت انجمن ایرانی تاریخ در «اولین کنفرانس بین المللی زبان عربی و تمدن اسلامی» نسخه چاپی RSS
 • مشارکت انجمن ایرانی تاریخ در «اولین کنفرانس بین المللی زبان عربی و تمدن اسلامی» مشارکت انجمن ایرانی تاریخ در «اولین کنفرانس بین المللی زبان عربی و تمدن اسلامی»
  یکشنبه 6 بهمن 1398 ساعت 17:43

  بدین وسیله به اعضای انجمن ایرانی تاریخ اطلاع داده می شود تا با ارائه مقالات خود در این کنفرانس مشارکت فعالانه داشته باشند.
  خبر
  شماره مطلب: 5168
  دفعات دیده شده: 490 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش