فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ با همکاری مرکز تخصصی آموزش مکالمه انگلیسی آموزشیار برگزار می کند: نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ با همکاری مرکز تخصصی آموزش مکالمه انگلیسی آموزشیار برگزار می کند: انجمن ایرانی تاریخ با همکاری مرکز تخصصی آموزش مکالمه انگلیسی آموزشیار برگزار می کند:
  یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 12:35

  کارگاه مکالمه زبان انگلیسی

  برای دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

  زمان برگزاری: سه شنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰
  محل برگزاری: دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سالن شماره ۱  کارگاه ها
  شماره مطلب: 5161
  دفعات دیده شده: 687 | آخرین مشاهده: 12 ساعت پیش