فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ و خانه کتاب و سرای اهل قلم برگزار می کنند: نشست «سواد تاریخی و تاریخ برای مردم» چاپ RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ و خانه کتاب و سرای اهل قلم برگزار می کنند: نشست «سواد تاریخی و تاریخ برای مردم» انجمن ایرانی تاریخ و خانه کتاب و سرای اهل قلم برگزار می کنند: نشست «سواد تاریخی و تاریخ برای مردم»
  سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 11:08

  نشست «سواد تاریخی و تاریخ برای مردم» در مورخ چهارشنبه ۲۲ ابان ماه با حضور دکتر زهیر صیامیان گرجی و دکتر سید سعید میرمحمدصادق در سرای اهل قلم برگزار می شود.  خبر
  شماره مطلب: 5157
  دفعات دیده شده: 424 | آخرین مشاهده: 13 ساعت پیش