فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن علمی دانشجویی تاریخ با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: کارگاه آشنایی با تاریخ اروپا نسخه چاپی RSS
 • انجمن علمی دانشجویی تاریخ با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
کارگاه آشنایی با تاریخ اروپا انجمن علمی دانشجویی تاریخ با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  کارگاه آشنایی با تاریخ اروپا

  دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 13:42

  انجمن علمی دانشجویی تاریخ با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  کارگاه «آشنایی با تاریخ اروپا»

  مدرس: یوهانس نبهوف
  زمان: سه شنبه، ۴ آبان ماه ۱۳۹۸
  مکان: تالار اندیشه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان  کارگاه ها
  شماره مطلب: 5155
  دفعات دیده شده: 777 | آخرین مشاهده: 3 ساعت پیش