فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ
  یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 14:06

  هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۴ تشکیل جلسه داد در این جلسه موضوعات زیر مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

  ۱. بررسی گزارش مربوط به راه اندازی کارگروه انتشارات

  ۲. مذاکره در خصوص ترمیم کارگروه های انجمن

  ۳. بررسی گزارش عملکرد انجمن در نیمه اول سال جاری

  ۴. بررسی امور مالیاتی انجمن

  ۵. انتخاب اسامی فرهیختگان رشته تاریخ عضو انجمن برای پیشنهاد به کمیسیون انجمن های علمی وزارت عتف
  خبر
  شماره مطلب: 5153
  دفعات دیده شده: 506 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش