فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
اداره گردشگری سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه با همکاری انجمن ایرانی تاریخ استان کرمانشاه و انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کرمانشاه برگزار می کند: نسخه چاپی RSS
 • اداره گردشگری سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه با همکاری انجمن ایرانی تاریخ استان کرمانشاه و انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کرمانشاه برگزار می کند: اداره گردشگری سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه با همکاری انجمن ایرانی تاریخ استان کرمانشاه و انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کرمانشاه برگزار می کند:
  شنبه 13 مهر 1398 ساعت 11:20

  اداره گردشگری سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه با همکاری انجمن ایرانی  تاریخ استان کرمانشاه و انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کرمانشاه برگزار می کند:

  «برنامه کرمانشاه شناسی» به مناسبت هفته گردشگری همراه با بازدید از مساجد بازار قدیمی و تکیه بیگلربیگی.

  زمان: چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۵

  مکان: میدان جوانشیر، نبش کوچه مسجد جامع شافعی  خبر
  شماره مطلب: 5146
  دفعات دیده شده: 534 | آخرین مشاهده: 1 ساعت پیش