فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
چاپ و انتشار مجموعه مقالات نخستین کنگره تاریخ دانان ایران با عنوان «جستارهایی در تاریخ ایران» به کوشش دکتر شهرام یوسفی فر نسخه چاپی RSS
 • چاپ و انتشار مجموعه مقالات نخستین کنگره تاریخ دانان ایران با عنوان «جستارهایی در تاریخ ایران» به کوشش دکتر شهرام یوسفی فر چاپ و انتشار مجموعه مقالات نخستین کنگره تاریخ دانان ایران با عنوان «جستارهایی در تاریخ ایران» به کوشش دکتر شهرام یوسفی فر
  شنبه 9 شهریور 1398 ساعت 19:53

  مجموعه مقالات نخستین کنگره تاریخ دانان ایران با عنوان «جستارهایی در تاریخ ایران» به کوشش دکتر شهرام یوسفی فر، عضو هیأت علمی گروه تاریخ به چاپ رسید. در این مجموعه، مقالات برگزیده کنگره پس از ارزیابی داوران و تأیید شورای علمی کنگره که شایسته تشخیص داده شدند، چاپ شدند. لازم به ذکر است که نخستین کنگره تاریخ دانان ایران در شهریور ماه ۱۳۹۱ در شهر همدان و در دانشگاه بوعلی این شهر با هدف گردهم آمدن تاریخ دانان برای تعامل بیشتر برگزار گردید.  گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 5144
  دفعات دیده شده: 1594 | آخرین مشاهده: 5 ساعت پیش