فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
با موافقت بنیاد دکتر آئینه وند، آیین نامه جایزه علمی آئینه وند برای حمایت از محصولات علمیِ پژوهشگران جوان علوم تاریخی تدوین شد. چاپ RSS
 • با موافقت بنیاد دکتر آئینه وند، آیین نامه جایزه علمی آئینه وند برای حمایت از محصولات علمیِ پژوهشگران جوان علوم تاریخی تدوین شد. با موافقت بنیاد دکتر آئینه وند، آیین نامه جایزه علمی آئینه وند برای حمایت از محصولات علمیِ پژوهشگران جوان علوم تاریخی تدوین شد.
  جمعه 1 شهریور 1398 ساعت 1:29

  بنا بر گزارش عباس برومند اعلم ( دبیر علمی اولین دوره جایزه علمی دکتر آئینه وند):

  ایده بسیار مبارکی از طرف خانواده و بنیاد دکتر آئینه وند در خصوص طراحی و اهدای جایزه ای علمی و ملی با نام این استاد فرزانه شکل گرفت که قرار است اجرایی شود.  رویکرد خانواده محترم ایشان قابل تحسین است؛ خیرات علمی و فرهنگی جزو سنت های ریشه دار در تاریخ ایرانی و اسلامی است اما متاسفانه در دهه های اخیر تا حدود زیادی کمرنگ شده است و تلاش برای احیای این سنت اقدام بسیار مبارکی است. نام دکتر آئینه وند در زمان وفاتشان هم شایسته این است که پرچمدار احیای یکی از سنت های مهم ایران و اسلام باشد.

  اقدام مبارک دوم این بود که برای اجرای این جایزه، بنیاد دکتر آئینه وند به سراغ «انجمن ایرانی تاریخ» آمدند که یکی از محصولات وجودی ایشان است؛ ایشان عضو هیئت موسس و از بنیانگذاران این انجمن بودند و تلاش زیادی برای شکل گیری انجمن علمی تاریخ به عنوان عالی ترین مرجع دانش تاریخ در کشور داشتند و بنابراین تلاش در جهت تقویت این انجمن بسیار مهم است. امیدواریم برگزاری این جایزه علمی از مهم ترین و درخشان ترین قدم های این انجمن باشد. جایزه علمی دکتر آئینه وند از همین امسال کلید می خورد و امیدواریم سال آینده در مراسم پنجمین سالگرد دکتر آئینه وند شاهد تحقق آن باشیم.

  نکته سوم که پیشنهاد مشترک انجمن ایرانی تاریخ و بنیاد آئینه وند بود، این است که جایزه در گام نخست درست است که همه علوم تاریخ و وجوه آن را شامل شود اما در قدم اول پژوهشگران جوان را در بر می گیرد؛ یعنی محصولات علمی که پژوهشگران جوان علوم تاریخی تولید می کنند به گردونه این رقابت راه خواهند یافت. در شرایطی که علیرغم تلاش هایی که برای علوم انسانی شده است، هم چنان علوم تاریخی و انسانی مهجور هستند، تلاش و تشویق جوانان پژوهشگر در این فضا بسیار پسندیده است.

  آئین نامه ای به عنوان نقطه عزیمت و نقشه راه این جایزه، تدوین شده و به تصویب بنیاد دکتر آئینه وند و هیئت مدیره انجمن ایرانی تاریخ رسیده است. این سند در مجمع عمومی انجمن تصویب خواهد شد که به عنوان سند دائمی انجمن درآید. فرآیندهای داوری که در این آئین نامه پیش بینی شده، با استانداردهای جایزه های معتبر ملی و بین المللی منطبق است و سعی خواهد شد که فرآیندهای داوری چندلایه لحاظ شود و به امید خدا در شهریورماه امسال، فراخوان منتشر خواهد شد و پس از آن فرآیندهای تدریجی وصول، انتخاب و داوری آثار انجام خواهد شد تا در صورت توفیق بتوانیم اردیبهشت ماه سال 1399 اولین دوره جایزه علمی دکتر آئینه وند را برگزار کرده و از نخستین برگزیدگان این جایزه تقدیر به عمل آوریم.  خبر
  شماره مطلب: 5142
  دفعات دیده شده: 434 | آخرین مشاهده: 22 ساعت پیش