فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
انتشار کتاب «تاریخ آموزش در مدارس» در ۲ جلد با همکاری انتشارات نگارستان اندیشه چاپ RSS
 • انتشار کتاب «تاریخ آموزش در مدارس» در ۲ جلد با همکاری انتشارات نگارستان اندیشه انتشار کتاب «تاریخ آموزش در مدارس» در ۲ جلد با همکاری انتشارات نگارستان اندیشه
  چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 16:32

  مجموعه مقالات برگزیده چهارمین همایش آموزش تاریخ در مدارس(کرمان) در دو جلد منتشر شد. این همایش توسط انجمن ایرانی تاریخ و با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان در روز 5 بهمن 1396 در دانشگاه مذکور برگزار شد. از مجموع 106 مقاله دریافتی، تعداد 49 مقاله توسط ارزیابان برای انتشار انتخاب شد که از این تعداد 28 مقاله تاریخی در جلد اول با عنوان«تاریخ آموزش در ایران» و 21 مقاله در خصوص روش های آموزش درس تاریخ در جلد دوم با عنوان«آموزش تاریخ در مدارس: چالش های و راهکارها»  چاپ شده است.  خبر
  شماره مطلب: 5141
  دفعات دیده شده: 470 | آخرین مشاهده: 7 ساعت پیش