فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
بازدید علمی معلمان تاریخ از بخش های تاریخی بازار تهران نسخه چاپی RSS
 • بازدید علمی معلمان تاریخ از بخش های تاریخی بازار تهران بازدید علمی معلمان تاریخ از بخش های تاریخی بازار تهران
  دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 15:44

  به همت کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ، برنامه بازدید علمی برای معلمان از بخش های تاریخی بازار تهران با هدف تعمیق دانسته های تاریخی معلمان رشته تاریخ در سوم مرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.  خبر
  شماره مطلب: 5138
  دفعات دیده شده: 202 | آخرین مشاهده: 12 دقیقه پیش