فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
برگزاری دومین نشست مشترک دو هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ اسلام و انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • برگزاری دومین نشست مشترک دو هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ اسلام و انجمن ایرانی تاریخ برگزاری دومین نشست مشترک دو هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ اسلام و انجمن ایرانی تاریخ
  پنج‌شنبه 27 تیر 1398 ساعت 16:10

  دومین نشست مشترک میان انجمن ایرانی تاریخ اسلام و انجمن ایرانی تاریخ با حضور دکتر خضری، رئیسِ انجمنِ ایرانی تاریخ اسلام، دکتر محمدپور، دکتر موسوی، دکتر بارانی و دکتر رودگر از اعضای هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ اسلام و دکتر ذکرالله محمدی، رئیسِ انجمن ایرانی تاریخ، دکتر زهیر صیامیان، دکتر خسروبیگی، دکتر رضوی، دکتر ابوحمزه، دکتر فاضلی پور از اعضای هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ در مورخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸ به میزبانی دانشگاه الزهرا برگزار شد. طی این نشستِ مشترک در باب موضوعاتی همچون پیاده کردن تفاهم نامه میان دو انجمن مزبور گفتگو شد. طی این نشست توافق شد که برنامه های اجرایی که نیازمند همکاری و مشارکت دو انجمن است، بیش از پیش مدنظر قرار گیرد. با این حال مهم ترین مسئله ای که در این نشست مورد بحث و بررسی هیأت مدیره دو انجمن قرار گرفت، تشکیل کمیتة اجرایی با حضور دبیران و نایب رئیسان دو انجمن همراه و با مشارکت دو انجمن بود.

  با توافق بر سر تشکیل کمیته ای اجرایی، اعضای این کمیته در نخستین جلسه خود دستوراتی را بررسی و تصویب نمودند. دستور نخست این کمیته، بررسی انتخاب نمادین روزی به عنوان روز تاریخ در تقویم بود. دومین دستور، پیگیری روندهای اجرایی ـ اداری برای تعریف درس تاریخ و تمدن ایران به عنوان درس عمومی همانند درس ادبیات فارسی برای همه رشته های دانشگاهی با متولی گری گروه های تاریخ دانشگاه های سراسر کشور بود که مورد بررسی اعضا قرار گرفت. همچنین مقرر شد این پیشنهاد با امضای دو رئیس هیئت مدیره انجمن ایرانی تاریخ اسلام و انجمن ایرانی تاریخ از طریق شورای تحول و معاونتِ آموزشیِ وزارت علوم و نهادهای مربوطه پیگیری و اقدامات لازم انجام شود. همچنین دکتر خضری در این جلسه پیشنهاد دادند که انجمن ایرانی تاریخ اسلام نیز در کنگره تاریخ دانان پیش رو که قرار است در کرمانشاه برگزار شود، مشارکت داشته باشد که این پیشنهاد مورد استقبال تمام اعضای دو انجمن قرار گرفت.  خبر
  شماره مطلب: 5130
  دفعات دیده شده: 644 | آخرین مشاهده: 40 دقیقه پیش