فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تبریک به استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن حضرتی معاون محترم اموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، به مناسبت برگزیده شده به عنوان معاون آموزشی برتر در دانشگاه تهران، اردیبهشت 1398 نسخه چاپی RSS
 • تبریک به استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن حضرتی
معاون محترم اموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، به مناسبت برگزیده شده به عنوان معاون آموزشی برتر در دانشگاه تهران، اردیبهشت 1398 تبریک به استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن حضرتی
  معاون محترم اموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، به مناسبت برگزیده شده به عنوان معاون آموزشی برتر در دانشگاه تهران، اردیبهشت 1398

  پنج‌شنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 11:20

  استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن حضرتی، معاون محترم آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بدین وسیله انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان معاون آموزشی برگزیده دانشکده های دانشگاه تهران را بحضور تبریک گفته و از خداوند متعال تداوم موفقیت های جنابعالی را خواستاریم. هیات مدیره دوره چهارم انجمن ایرانی تاریخ  خبر
  شماره مطلب: 5124
  دفعات دیده شده: 555 | آخرین مشاهده: 6 ساعت پیش