فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
اطلاعیه نتایج انتخابات هیات مدیره دور پنجم انجمن ایرانی تاریخ مجمع عمومی سال 1398 نسخه چاپی RSS
 • اطلاعیه نتایج انتخابات هیات مدیره دور پنجم انجمن ایرانی تاریخ
مجمع عمومی سال 1398 اطلاعیه نتایج انتخابات هیات مدیره دور پنجم انجمن ایرانی تاریخ
  مجمع عمومی سال 1398

  پنج‌شنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 11:00

  اطلاعیه نتایج انتخابات هیات مدیره دور پنجم انجمن ایرانی تاریخ مجمع عمومی سال 1398 بدین وسیله نتایج انتخابات هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ که در دهم اردیبهشت ماه سال 98 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با شرکت 156 عضو انجمن(به صورت حضوری و وکالتی) برگزار شده و مورد تایید ناظر کمیسیون انجمن های علمی وزارت عتف و هیات رئیسه مجمع عمومی قرار گرفت، به شرح زیر اعلام می گردد. این انتخابات نمادی از پویایی خانواده تاریخ در دانشگاه های مختلف کشور، آموزش و پرورش و جامعه علمی تاریخ بوده است و امید است با انسجام و برنامه ریزی از موقعیت ممتاز انجمن علمی فراتر از تکالیف مدنظر وزارت عتف و کسب امتیازات متعارف، روند تعالی را ادامه دهد و مساله های جامعه علمی تاریخ و جامعه تاریخی ایران را با روش و رویکردهای علمی و حرفه ای و افزایش سطح سواد تاریخی در تمام سطوح و نهادهای جامعه ایران مرتفع سازد. از طرف هیات مدیره دوره چهارم انجمن به منتخبین انتخابات برای دوره پنجم هیات مدیره، تبریک گفته و موفقیت آنان برای ارتقای جایگاه تاریخ در کشور با اتکاء به محوریت و اعتبار انجمن علمی به عنوان مهم-ترین نهاد رسمی جامعه تاریخ را آرزومندیم. برای آغاز به کار هیات مدیره جدید روز پنج شنبه 26/2/97 با حضور اعضای هیات مدیره دوره چهارم و پنجم جلسه معارفه صورت می گیرد و با صدور احکام اعضا از طرف وزارت عتف و تغییرات حقوقی در ثبت شرکت ها رویه های قانونی آن کامل خواهد شد. اعضای منتخب هیات مدیره (هفت نفر اصلی و دو نفر علی البدل) به ترتیب آرای اخذشده: 1- دکتر زهیر صیامیان گرجی، استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، 121 رای 2- دکتر هوشنگ خسروبیگی، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور، 113 رای 3- دکتر طوبی فاضلی پور، دکترای تاریخ ایران و معلم تاریخ، 101 رای 4- دکتر ذکرالله محمدی، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء، 94 رای 5- دکتر حسین محمدی، استادیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی، 84 رای 6- دکتر روح الله بهرامی، دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه، 67 رای 7- دکتر ابوالفضل رضوی، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی، 66 رای 8- دکتر اسماعیل حسن زاده، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء، 60 رای 9- دکتر محسن بهرام نژاد، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، 55 رای بازرس انجمن: احمد ابوحمزه، دانشکاه فرهنگیان، 66 رای/ بازرس علی البدل، آقای رحیم روح بخش، مرکز اسناد وزارت آموزش و پرورش، 31 رای آرای دیگر داوطلبان محترم به ترتیب رای ماخوذه، 1- دکتر جواد هروی، گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، 46 رای 2- دکتر نصرالله پورمحمدی املشی، گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، 44 رای 3- دکتر عباس احمدوند، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، 43 رای 4- دکتر محمد بی طرفان، دکتری تاریخ دانشگاه خوارزمی، 41 رای 5- دکتر محبوبه شرفی، گروه تاریخ واحد شهر ری دانشگاه آزاد اسلامی، 40 رای 6- دکتر محمدامیر احمدزاده، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 39 رای 7- دکتر مهران اسماعیلی، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، 32 رای 8- خانم فریده حشمتی، معلم تاریخ، 28 رای 9- دکتر علی اکبر جعفری، گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، 19 رای 10- داوطلب بازرس انجمن، خانم مریم آهنگر، معلم تاریخ، 15 رای هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ دوره چهارم  خبر
  شماره مطلب: 5121
  دفعات دیده شده: 621 | آخرین مشاهده: 7 ساعت پیش