فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
مجموعه مقالات دومین همایش تاریخ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان منتشر شد نسخه چاپی RSS
 • مجموعه مقالات دومین همایش تاریخ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان منتشر شد مجموعه مقالات دومین همایش تاریخ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان منتشر شد
  سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 23:23

  این مجموعه مقالات با کوشش آقای دکتر شهرام یوسفی فر، دبیر علمی همایش، تدوین شده است. نویسندگان مسئول مقالات منتشره در این کتاب برای دریافت یک نسخه از کتاب مزبور با دبیرخانه انجمن ایرانی تاریخ تماس حاصل نمایند.  خبر
  شماره مطلب: 5120
  دفعات دیده شده: 976 | آخرین مشاهده: 15 دقیقه پیش