فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
برگزاری کنگره تاریخ دانان کشور 1398، کرمانشاه کنگره سال جاری به میزبانی شعبه انجمن ایرانی تاریخ در کرمانشاه برگزار می شود. چاپ RSS
 • برگزاری کنگره تاریخ دانان کشور 1398، کرمانشاه
کنگره سال جاری به میزبانی شعبه انجمن ایرانی تاریخ در کرمانشاه برگزار می شود. برگزاری کنگره تاریخ دانان کشور 1398، کرمانشاه
  کنگره سال جاری به میزبانی شعبه انجمن ایرانی تاریخ در کرمانشاه برگزار می شود.

  سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 22:39

  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 5117
  دفعات دیده شده: 548 | آخرین مشاهده: 22 ساعت پیش