فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تشکر هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ از مشارکت فعال اعضای محترم انجمن در مجمع سالیانه سال 1398 وتبریک به منتخبین دور جدید هیات مدیره انجمن نسخه چاپی RSS
 • تشکر هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ از مشارکت فعال اعضای محترم انجمن در مجمع سالیانه سال 1398 وتبریک به منتخبین دور جدید هیات مدیره انجمن تشکر هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ از مشارکت فعال اعضای محترم انجمن در مجمع سالیانه سال 1398 وتبریک به منتخبین دور جدید هیات مدیره انجمن
  سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 22:02

  هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ از همه اعضای محترم عضو انجمن که با حضور خود در مجمع سالیانه 1398 انجمن مشارکت موثری داشتند، تقدیر می نماید. بدون تردید تعالی دانش تاریخی کشور و رشد جامعه تاریخ دانان جز با حضور پرشور و تشریک مساعی به منظور تحقق اهداف انجمن امکان پذیر نخواهد بود. ضمن تبریک صمیمانه به منتخبین دور جدید هیات مدیره انجمن از خداوند متعال برای آنان توفیق خواهانیم. امید که با یاری استادان و مورخان جوان و همه کوشندگان عرصه مطالعات تاریخی، اهتمام همکاران محترم در دوره جدید هیات مدیره، دستاوردهای ارزشمندتری را برای جامعه تاریخ دانان کشور به همراه داشته باشد. هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ  خبر
  شماره مطلب: 5113
  دفعات دیده شده: 1382 | آخرین مشاهده: 4 ساعت پیش