فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
برگزاری مجمع سالیانه انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • برگزاری مجمع سالیانه انجمن ایرانی تاریخ
  چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 14:56

  بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن دعوت میشود روز سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 17در محل تالار حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی حضور به هم رسانند دستورجلسه: 1- گزارش هیات مدیره 2- گزارش مالی و تصویب تراز مالی 97 3- گزارش بازرس 4- انتخابات هیات مدیره و بازرسین مکان: اتوبان کردستان- خ دکتر آیینه وند پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سالن حکمت زمان سه شنبه 10 اردیبهشت 1398  خبر
  شماره مطلب: 5110
  دفعات دیده شده: 626 | آخرین مشاهده: 4 ساعت پیش