فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
همایش آشنایی با ادبیات و تاریخ زعفران نسخه چاپی RSS
 • همایش آشنایی با ادبیات و تاریخ زعفران همایش آشنایی با ادبیات و تاریخ زعفران
  شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 13:35

  سخنرانی علمی- گزارش فعالیت شعب انجمن ایرانی تاریخ (استان خراسان)

  همایش آشنایی با ادبیات و تاریخ زعفران
  باحضور: مهندس بهزاد صادقی
  یکشنبه ۱۹ اسفندماه
  دانشگاه فردوسی مشهد  خبر
  شماره مطلب: 5107
  دفعات دیده شده: 659 | آخرین مشاهده: 22 ساعت پیش