فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
سلسله نشست های دانشجویی کارنامه جهان باستان نسخه چاپی RSS
 • سلسله نشست های دانشجویی کارنامه جهان باستان سلسله نشست های دانشجویی کارنامه جهان باستان
  دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 11:08

  گزارش فعالیت شعب انجمن ایرانی تاریخ (استان اصفهان)

  سلسله نشست های دانشجویی کارنامه جهان باستان

   

  محورهای نشست :

  بررسی مسائل و مفاهیم تاریخ جهان باستان

  نگاهی به آخرین تالیفات در حوزه تاریخ جهان باستان

  بحث و گفتگو دانشجویی در حوزه تاریخ جهان باستان

  سه شنبه ها ساعت 12:30

  تالار  شماره 32 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
  خبر
  شماره مطلب: 5104
  دفعات دیده شده: 1032 | آخرین مشاهده: 10 ساعت پیش