فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
ملی شدن صنعت نفت در ایران نسخه چاپی RSS
 • ملی شدن صنعت نفت در ایران ملی شدن صنعت نفت در ایران
  دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 11:01

  موضوعات: اقتصاد بدون نفت و جامعه و نفت گزارش فعالیت شعب انجمن ایرانی تاریخ (استان البرز)

  ملی شدن صنعت نفت در ایران

  موضوعات: اقتصاد بدون نفت و جامعه و نفت

   

  سخنرانان:

  دکتر میرهادی حسینی

  دکتر محمد بیطرفان

   

  زمان : دوشنبه 13 اسفند 1397

  ساعت 10:00

  سالن شماره 2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  دانشگاه خوارزمی

  شعبه البرز انجمن ایرانی تاریخ  نشست ها
  شماره مطلب: 5103
  دفعات دیده شده: 699 | آخرین مشاهده: 4 ساعت پیش