فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
کارگاه آموزشی مولفه های روش و رویکرد تاریخی نسخه چاپی RSS
 • کارگاه آموزشی مولفه های روش و رویکرد تاریخی کارگاه آموزشی مولفه های روش و رویکرد تاریخی
  چهارشنبه 1 اسفند 1397 ساعت 11:42

  دکتر زهیر صیامیان گرجی (عضوهیات علمی دانشگاه شهید بهشتی )

  کارگاه آموزشی
  مولفه های روش و رویکرد تاریخی

  مفاهیم رویکرد، روش، مطالعه و نقد تاریخی

  مفاهیم نقد متون و رشته های تاریخی

  نظریه و روش شناسی در مطالعات تاریخی

   

  دکتر زهیر صیامیان گرجی

  (عضوهیات علمی دانشگاه شهید بهشتی )

  آموزش علمی و نظری همراه با تمرین عملی کارگاهی

  تاریخ : 9 اسفند 1397

  ظرفیت دوره محدود است

  تماس : 021-88624485  کارگاه ها
  شماره مطلب: 5100
  دفعات دیده شده: 977 | آخرین مشاهده: 15 ساعت پیش