فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
نقش رستم از دومنظر؛ هخامنشی و ساسانی نسخه چاپی RSS
 • نقش رستم از دومنظر؛ هخامنشی و ساسانی نقش رستم از دومنظر؛ هخامنشی و ساسانی
  یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 0:13

  گزارش فعالیت شعب انجمن ایرانی تاریخ (استان اصفهان)

  سلسله سخنرانی های کارنامه جهان باستان

  نقش رستم از دومنظر؛ هخامنشی و ساسانی

   

  دکتر سید اصغر محمودآبادی

  استاد دانشگاه اصفهان

  6 اسفند 1397 ساعت 12:00 الی 14:00

   

  تالار دکتر ربانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان  نشست ها
  شماره مطلب: 5088
  دفعات دیده شده: 640 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش