فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
دامنه گستردگی قلمرو ماد تا کجاست؟ نسخه چاپی RSS
 • دامنه گستردگی قلمرو ماد تا کجاست؟ دامنه گستردگی قلمرو ماد تا کجاست؟
  یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 0:03

  گزارش فعالیت شعب انجمن ایرانی تاریخ (استان اصفهان)

  سلسله سخنرانی های کارنامه جهان باستان

  دامنه گستردگی قلمرو ماد تا کجاست؟

   

  دکتر معصومه طاهری دهکردی

  دکتری باستان شناسی دوران تاریخی و تخصص دوران ماد

   

  29 بهمن 1397/ ساعت 12 تا 14

  تالار دکتر ربانی دانشگاه اصفهان   نشست ها
  شماره مطلب: 5087
  دفعات دیده شده: 737 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش