فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
همایش ملی نقد تاریخ نگاری و مطالعات تاریخی قزوین با تجلیل از مقام علمی پیشکسوت رشته تاریخ ایران، استاد دکتر احسان اشراقی نسخه چاپی RSS
 • همایش ملی نقد تاریخ نگاری و مطالعات تاریخی قزوین
با تجلیل از مقام علمی پیشکسوت رشته تاریخ ایران، استاد دکتر احسان اشراقی همایش ملی نقد تاریخ نگاری و مطالعات تاریخی قزوین
  با تجلیل از مقام علمی پیشکسوت رشته تاریخ ایران، استاد دکتر احسان اشراقی

  شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 11:47

  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 5081
  دفعات دیده شده: 645 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش