فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
بر پایی نمایشگاه عکس و کتاب آموزش تاریخ در مدارس کشور با عنوان "یادگارهایی از تاریخ آموزش و پرورش" چاپ RSS
 • بر پایی نمایشگاه عکس و کتاب آموزش تاریخ در مدارس کشور با عنوان بر پایی نمایشگاه عکس و کتاب آموزش تاریخ در مدارس کشور با عنوان "یادگارهایی از تاریخ آموزش و پرورش"
  شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 11:31

  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 5080
  دفعات دیده شده: 530 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش