فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارش برگزاری کارگاه روش تحقیق در تاریخ و مساله در پژوهش نسخه چاپی RSS
 • گزارش برگزاری کارگاه روش تحقیق در تاریخ و مساله در پژوهش گزارش برگزاری کارگاه روش تحقیق در تاریخ و مساله در پژوهش
  سه‌شنبه 9 بهمن 1397 ساعت 11:12

  کارگاه روش تحقیق در تاریخ و مساله در پژوهش در  دانشگاه سیستان و بلوچستان در 26 دی 1397 پنج شنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر با تدریس دکتر نیره دلیر برگزار گردید. در این کارگاه که با استقبال شرکت کنندگان همایش رو به رو شد این محورها بحث و بررسی گردید:

  -         انتخاب موضوع و عنوان

  -         چکیده و اجزای آن

  -         مقدمه و ساختار آن

  -         بیان موضوع:

  -         طرح مساله (تفاوت مساله با موضوع، تفاوت با مشکل، تفاوت با پرسش، ویژگیهای مساله،)

  -         نوآوری و خلاقیت در مقاله (چالش)

  -         سوالات (پرسش پزوهشی چیست؟ انواع پرسش، ادات پرسشی، چگونگی و چرایی و جایگاه هر کدام در تعیین مسیر راه پژوهش و غیره)

  -         فرضیات یا مدعا

  -         اهداف پژوهش

  -         پیشینه پژوهش (پیشینه موضوع، پیشینه مساله، چه پژوهشهایی بعنوان پیشینه آورده شود)

  -         پیشینه موضوع

  -         تعریف مفاهیم(ضرورت و اهمیت مفاهیم و پیدا کردن مفهوم کلیدی)

  -         روش تحقیق

  -         منبع شناسی (نقد و تحلیل منابع و مآخذ)

  -         نقد و تحلیل داده ها

  -         تیتربندی (نحوه تیتربندی)

  -         ساختار پاراگراف نویسی (روان نویسی، انسجام بخشی به متن، حذف زوائد و تکرار، هدف مند ساختن جملات و متن و...)

  -         فاخر نویسی

  -         چگونگی طراحی رسم اولیه پژوهش

  -         نتیجه گیری (چه مطالبی در نتیجه گیری نوشته شود)

  -         اخلاق پژوهش

   

     خبر
  شماره مطلب: 5079
  دفعات دیده شده: 248 | آخرین مشاهده: 13 ساعت پیش