فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
توافق انجمن ایرانی تاریخ و خانه کتاب برای برنامه های مشترک در حوزه نقد مطالعات تاریخی نسخه چاپی RSS
 • توافق انجمن ایرانی تاریخ و خانه کتاب برای برنامه های مشترک در حوزه نقد مطالعات تاریخی توافق انجمن ایرانی تاریخ و خانه کتاب برای برنامه های مشترک در حوزه نقد مطالعات تاریخی
  شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 11:08

  لزوم اتخاذ رویه ای سامان یافته در رصد و نقد مطالعات تاریخی در کشور

  توافق انجمن ایرانی تاریخ و خانه کتاب برای برنامه های مشترک در حوزه نقد مطالعات تاریخی 

  لزوم اتخاذ رویه ای سامان یافته در رصد و نقد مطالعات تاریخی در کشور

  دکتر شهرام یوسفی فر، رئیس هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ، در تشریح رویکرد انجمن در برنامه ریزی و اجرای برنامه های گوناگون، تاکید کرد برای پرهیز از رویه های معمول که منجر به تعریف و اجرای برنامه های موردی و کوتاه مدت است، ضروری است بنیان گذاری فعالیت های علمی به گونه ای صورت گیرد که  استوار و مستمر باشد. ایشان با اشاره به این که به طور معمول شاهد طراحی و اجرای برنامه هایی در زمینه رونمایی، ارزیابی و نقد و بررسی مطالعات تاریخی هستیم که به صورت موردی و پراکنده به اجرا درمی آید و ملاحظه می شود که تکرار در یک مورد کتاب هم رخ می دهد. با وجود این که شماری از این گونه برنامه های مربوط به بررسی کتاب ها از کیفیت مناسبی هم برخوردار هستند، اما متاسفانه چنانچه که باید و شاید انباشت و تراکم خروجی های این فعالیت ها به صورت برنامه ریزی شده، صورت نمی گیرد. این در حالی است که رشد مطالعات تاریخی به شدت نیازمند بهره برداری از نتایج بررسی ها و نقدهای عالمانه ای است که بر تالیفات و آثار محققان صورت می گیرد. بر اساس چنین رویکردی است که برای ساماندهی جریان نقد و بررسی مطالعات تاریخی و نیز بهره گیری نظام یافته از خروجی های این گونه برنامه ها، توافقی با خانه کتاب صورت گرفت تا در این راستا فعالیت های منظمی تعریف و به اجرا درآید.

      روال پیش بینی شده برای این برنامه ها چنین است که مطالعات نو در تاریخ بر اساس فهرست های موسمی که توسط دو مرکز تهیه و تصویب می شود در طول سال طی برنامه هایی منظم، مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. انتخاب کتب مورد نظر، توسط کارگروه مشترک دو مرکز و نیز پیشنهادات واصله خواهد بود. یکی از محورهای جدید در این برنامه ها پرداختن به مطالعات تاریخی در باب ایران یا مباحث روشی و نظری تاریخی به زبان های اصلی است. سایر برنامه های مصوب و شیوه های جدید در این برنامه ها به تدریج در فرصت های بعدی، به اطلاع دوستاران نقد وبررسی مطالعات تاریخی خواهد رسید.

  وی در این راستا  از کلیه اعضای محترم انجمن ایرانی درخواست کرد آثاری را که برای این برنامه مناسب می دانند را معرفی نمایند تا مورد استفاده قرار گیرد.  خبر
  شماره مطلب: 5078
  دفعات دیده شده: 262 | آخرین مشاهده: 18 ساعت پیش