فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تشکیل گروه تخصصی واژه گزینی تاریخی نسخه چاپی RSS
 • تشکیل گروه تخصصی واژه گزینی تاریخی تشکیل گروه تخصصی واژه گزینی تاریخی
  شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 10:36

  در تفاهم با فرهنگستان زبان و ادب فارسی گروه واژه گزینی دانش تاریخی کشور تشکیل می شود.

  تشکیل گروه تخصصی واژه گزینی تاریخی

   در تفاهم با فرهنگستان زبان و ادب فارسی گروه واژه گزینی دانش تاریخی کشور تشکیل می شود.

  دکتر شهرام یوسفی فر، رئیس هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ، در تشریح فعالیت های صورت گرفته در راستای تاثیرگذاری جامعه تاریخ دانان کشور در روند گزینش واژه های تخصصی تاریخی در کشور، گزارشی از فعالیت های صورت گرفته انجمن در این راستا را تشریح کرد. وی مشکل کنونی در این زمینه را چنین تشریح کرد که تا کنون فعالیت های منسجم و نظام یافته ای در زمینه انتخاب و کاربست واژه های تاریخی در ادبیات تخصصی دانش و رشته تاریخ در کشور صورت نگرفته است و آنچه در دست داریم حاصل تلاش های فردی و جزیره ای کسانی است که البته کارهای ارزشمندی هم تا کنون ارایه کرده اند. اما شتاب و افزایش شمار ترجمه آثار تاریخی از زبان های دیگر به فارسی  و نیز ضرورت های دیگری چون معادل گزینی مورد توافق جامعه علمی تاریخ در کشور برای واژه های نو بیگانه یا بازتعریف اصطلاحات و واژگان تخصصی تاریخی معمول در جامعه علمی کشور و موارد دیگری که در این راستا وجود دارد، فعالیت های دقیق و جامعی را می طلبد. متاسفانه سابقه  چنین فعالیت هایی در کشور کم شمار است و یکی از ان موارد ارای یک  طرح واژه گزینی بود که در یک دهه قبل توسط انجمن ایرانی تاریخ برای فرهنگستان زبان و ادب فارسی به اجرا درآمد.

         بر اساس چنین رویکردی در مذاکرات مستمری که با فرهنگستان زبان و ادب فارسی به عمل آمد مقرر گردید در این راستا در همکاری مشترک دو مرکز گروه تخصصی واژه گزینی تاریخی تشکیل شود. روز سه شنبه مورخ  اولین جلسه تصمیم گیری در این باب  در محل فرهنگستان و با حضور استادان آقای دکتر محمدرضا نصیری(دبیر فرهنگستان زبان وادب فارسی)، آقای دکتر محمد تقی امامی خویی(استاد تاریخ)، آقای دکتر محمد سرور ملایی(استاد زبان و ادب فارسی)، دکتر عطا الله حسنی(استاد تاریخ)، دکتر هوشنگ خسروبیگی (عضو هیات مدیره انجمن) و اینجانب تشکیل و موضوع تشکیل گروه تخصصی واژه گزینی تاریخ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

      در این جلسه انجام کار در کلیات مورد تصویب قرار گرفت و راه کارهایی اجرایی سازی این امر تعیین شد و مقرر شد از سوی انجمن ایرانی تاریخ پی گیری شود.

       با توجه به اهمیت این زمینه فعالیت برای اکنون و آینده ادبیات تاریخی  در ایران، از همه اعضای محترم انجمن که در این حوزه تمایل به همکاری دارند دعوت می شود آمادگی خود اعلام نمایند تا به هر نحو مقتضی از دانش و تخصص آنان در این امر ، بهره برداری  شود.    خبر
  شماره مطلب: 5077
  دفعات دیده شده: 362 | آخرین مشاهده: 13 ساعت پیش