فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
میزگرد در باب "چیستی تاریخ فرهنگی" در ایران با حضور دکتر حسینعلی نوذری، دکتر نعمت الله فاضلی،دکتر علیرضا ملایی توانی، مصطفی مهر آیین، دکتر عبدالرحمن حسنی فر، دکتر محمد امیر احمد زاده، دکتر پگاه مصلح نسخه چاپی RSS
 • میزگرد در باب میزگرد در باب "چیستی تاریخ فرهنگی" در ایران
  با حضور دکتر حسینعلی نوذری، دکتر نعمت الله فاضلی،دکتر علیرضا ملایی توانی، مصطفی مهر آیین، دکتر عبدالرحمن حسنی فر، دکتر محمد امیر احمد زاده، دکتر پگاه مصلح

  دوشنبه 8 بهمن 1397 ساعت 9:49

  میزگرد تاریخ فرهنگی در ایران

   

  محور های بحث:

  تفاوت تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی

  انتظارات از تاریخ فرهنگی در ایران

  تاریخ فرهنگی جدید

  مناسبات تاریخ سیاسی و تاریخ فرهنگی

  سخنرانان:

  حسینعلی نوذری

  نعمت الله فاضلی

  علیرضا ملایی توانی

  مصطفی مهرآئین

  عبدالرحمن حسنی فر

  محمد امیر احمدزاده

  پگاه مصلح

   

  چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت:12:30

  مکان: بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند 64 غربی

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  نشست ها
  شماره مطلب: 5075
  دفعات دیده شده: 570 | آخرین مشاهده: 3 ساعت پیش