فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
نشست تخصصی تاریخ اسناد دیپلماسی؛ در شعبه انجمن ایرانی تاریخ در استان گیلان. شرکت کنندگان:آقای کاظم شریفی کاظمی، دکتر علی کالیراد،دکتر عباس پناهی. نسخه چاپی RSS
 • نشست تخصصی تاریخ اسناد دیپلماسی؛ در شعبه انجمن ایرانی تاریخ در استان گیلان.
شرکت کنندگان:آقای کاظم شریفی کاظمی، دکتر علی کالیراد،دکتر عباس پناهی. نشست تخصصی تاریخ اسناد دیپلماسی؛ در شعبه انجمن ایرانی تاریخ در استان گیلان.
  شرکت کنندگان:آقای کاظم شریفی کاظمی، دکتر علی کالیراد،دکتر عباس پناهی.

  پنج‌شنبه 4 بهمن 1397 ساعت 9:07

  بدون شرح


  نشست ها
  شماره مطلب: 5072
  دفعات دیده شده: 572 | آخرین مشاهده: 10 ساعت پیش