فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
نمایشگاه عکس یادگارهایی از تاریخ آموزش و پرورش نسخه چاپی RSS
 • نمایشگاه عکس یادگارهایی از تاریخ آموزش و پرورش نمایشگاه عکس یادگارهایی از تاریخ آموزش و پرورش
  دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 18:01

  انجمن ایرانی تاریخ با مشارکت موزه ملی ملک برگزار می کند

  انجمن ایرانی تاریخ با مشارکت موزه ملی ملک برگزار می کند

  نمایشگاه عکس یادگارهایی از  تاریخ آموزش و پرورش

  شنـــبه  29 دی ماه 1397 ساعت 13:00

  بزرگراه کردستان - خیابان دکتر صــــادق آئینه وند (64غربی)

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  خبر
  شماره مطلب: 5061
  دفعات دیده شده: 335 | آخرین مشاهده: 5 ساعت پیش