فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
کارگاه روش تحقیق در تاریخ و مساله در پژوهش نسخه چاپی RSS
 • کارگاه روش تحقیق در تاریخ و مساله در پژوهش کارگاه روش تحقیق در تاریخ و مساله در پژوهش
  یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 10:50

  گزارش فعالیت شعب انجمن ایرانی تاریخ (استان سیستان و بلوچستان)

  انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند

  کارگاه روش تحقیق در تاریخ و مساله در پژوهش

  مدرس:

   دکتر نیره دلیر

  عضو هیات علمی پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  چهارشنبه 26 دی 1397

  محل برگزاری : دانشگاه سیستان و بلوچستان

  خیابان دانشگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی  کارگاه ها
  شماره مطلب: 5060
  دفعات دیده شده: 1092 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش