فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
سخنرانی علمی با موضوع تحولات تجاری مازندران در عصر قاجاریه نسخه چاپی RSS
 • سخنرانی علمی با موضوع تحولات تجاری مازندران در عصر قاجاریه سخنرانی علمی با موضوع تحولات تجاری مازندران در عصر قاجاریه
  سه‌شنبه 20 آذر 1397 ساعت 15:03

  گزارش فعالیت شعب انجمن ایرانی تاریخ (استان مازنداران)

  سخنرانی علمی با موضوع تحولات تجاری مازندران در عصر قاجاریه

  جناب آقای دکتر رستم نژاد نشلی

  زمان : 19 آذر 1397 ساعت  11:00

  محل برگزاری : سالن 05 دانشکده علوم اجتماعی  دانشگاه مازندران

   
  خبر
  شماره مطلب: 5047
  دفعات دیده شده: 291 | آخرین مشاهده: 2 دقیقه پیش