فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
فرازفرودهای جنبش جنگل نسخه چاپی RSS
 • فرازفرودهای جنبش جنگل فرازفرودهای جنبش جنگل
  شنبه 17 آذر 1397 ساعت 18:54

  نقش و کارکرد مطبوعات و شخصیت های خارجی در

  فرازفرودهای جنبش جنگل

   

  سخنرانان:

  مهندس روبرت واهانیان

  (معمارو گیلان شناس)

  دکتر عباس پناهی

  (عضوهیت علمی پژوهشکده گیلان شناسی)

  زمان: 19 آذر ماه 1397

  ساعت: 11 الی 13

  محل برگزاری: پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان تقاطع غیر هم سطح انتظام بلوار مزار میرزاکوچک خان

     خبر
  شماره مطلب: 5044
  دفعات دیده شده: 425 | آخرین مشاهده: 19 ساعت پیش