فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
پیامد های اجتماعی و فرهنگی جنگ جهانی اول در ایران نسخه چاپی RSS
 • پیامد های اجتماعی و فرهنگی جنگ جهانی اول در ایران پیامد های اجتماعی و فرهنگی جنگ جهانی اول در ایران
  پنج‌شنبه 15 آذر 1397 ساعت 13:34

  دهمین نشست از سلسله نشست های حیات اجتماعی ایران درسال های جنگ جهانی اول

  انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

  دهمین نشست از سلسله نشست های حیات اجتماعی ایران درسال های جنگ جهانی اول

  به مناسبت یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول

  پیامد های اجتماعی و فرهنگی جنگ جهانی اول در ایران

  سخنرانی

  علیرضا علی صوفی

  محمد امیر احمدزاده

  چهارشنبه 21 آذر 1397  ساعت 15:00

  محل برگزاری :

  کردستان، خیابان آیینه وند پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سالن اندیشه  خبر
  شماره مطلب: 5043
  دفعات دیده شده: 221 | آخرین مشاهده: 16 ساعت پیش