فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
تشکیل کارگروه مشترک جهت طراحی و تهیه پیش نویس توافق نامه چاپ RSS
 • تشکیل کارگروه مشترک جهت طراحی و تهیه پیش نویس توافق نامه تشکیل کارگروه مشترک جهت طراحی و تهیه پیش نویس توافق نامه
  چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 13:11

  جلسه مشترک هیات های مدیره انجمن ایرانی تاریخ و انجمن تاریخ اسلام

  جلسه مشترک هیات های مدیره انجمن ایرانی تاریخ و انجمن تاریخ اسلام

  در راستای هم افزایی تشریک مساعی جامعه تاریخ دان کشور جلسه مشترک هیات مدیره انجمن های ایرانی تاریخ و تاریخ اسلام که چهارشنبه مورخ 14/09/1397 در محل دانشکده الهیات دانشگاه تهران تشکیل شد.

  در این جلسه اعضای هیات های مدیره انجمن راهکارهای مطلوب جهت همکاری مشترک و نیز زمینه های مرتبط را به بحث و تبادل نظر گذاشته و در این خصوص توافق شد کارگروه مشترک مسئولیت طراحی و تهیه پیش نویس توافق نامه دو انجمن را تهیه و جهت تصویب در جلسه بعدی مشترک هیات های مدیره دو انجمن ارائه نمایند.
  خبر
  شماره مطلب: 5042
  دفعات دیده شده: 290 | آخرین مشاهده: 16 ساعت پیش