فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
در سپیده دم کشاورزی و روستانشینی در زاگرس مرکزی نسخه چاپی RSS
 • در سپیده دم کشاورزی و روستانشینی در زاگرس مرکزی در سپیده دم کشاورزی و روستانشینی در زاگرس مرکزی
  سه‌شنبه 6 آذر 1397 ساعت 17:45

  گزارش فعالیت شعب انجمن ایرانی تاریخ (استان کرمانشاه )

  در سپیده دم کشاورزی و روستانشینی در زاگرس مرکزی

  براساس شواهد نوین باستان شناسی در کرمان

  براساس شواهد نوین باستان شناسی در کرمانشاه

  زمان: شنبه 10/09 /1397 ساعت 15:00

  دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  سالن اجتماعات

  سخنرانی : دکتر حجت دارایی

  باحضور اساتید رشته های باستان شناسی، تاریخ و شورای مرکزی انحمن ایرانی تاریخ مرکز استان کرمانشاه

  حضور برای عموم علاقمندان آزاد است
  خبر
  شماره مطلب: 5036
  دفعات دیده شده: 200 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش