فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
بازدید از مرکز اسناد و کرمان شناسی نسخه چاپی RSS
 • بازدید از مرکز اسناد و کرمان شناسی بازدید از مرکز اسناد و کرمان شناسی
  دوشنبه 5 آذر 1397 ساعت 10:25

  گزارش فعالیت شعب انجمن ایرانی تاریخ (استان کرمان)

  بازدید از مرکز اسناد و کرمان شناسی

   با حضور دکتر فرهاد دشتکی نیا

  97/8/21  خبر
  شماره مطلب: 5035
  دفعات دیده شده: 233 | آخرین مشاهده: 10 ساعت پیش