فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
سمینار سلسله مباحث آشنایی با حکومت های محلی کرمان (برنامه نخست) نسخه چاپی RSS
 • سمینار سلسله مباحث آشنایی با حکومت های محلی کرمان (برنامه نخست) سمینار سلسله مباحث آشنایی با حکومت های محلی کرمان (برنامه نخست)
  دوشنبه 5 آذر 1397 ساعت 10:13

  گزارش فعالیت شعب انجمن ایرانی تاریخ (استان کرمان)

  سمینار سلسله مباحث آشنایی  با حکومت های محلی کرمان:

  سمینار نخست (سلجوقیان) با سخنرانی دکتر جمشید روستا97/7/19

     خبر
  شماره مطلب: 5033
  دفعات دیده شده: 163 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش