فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
رویکرد نخبگان محلی قفقاز به سلطه روسیه تزاری نسخه چاپی RSS
 • رویکرد نخبگان محلی قفقاز به سلطه روسیه تزاری رویکرد نخبگان محلی قفقاز به سلطه روسیه تزاری
  سه‌شنبه 29 آبان 1397 ساعت 10:54

  مناظره علمی

  ارائه دهنده :

   گودرز رشتیانی (استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران)

   

  ناقدین:

   علی کالیراد(استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران)

  جواد مرشدلو (استادیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس)

  سیدمهدی حسینی تقی آباد (مدیرعامل بنیادمطالعات قفقاز)

  حسین زرینی (پژوهشگر تاریخ قفقاز)

  دوشنبه/ 5 آذر /1397 ساعت 15:30

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

  طبقه چهارم،  تالار کمال  نشست ها
  شماره مطلب: 5024
  دفعات دیده شده: 258 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش