فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تبریک هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ به همکار ارجمند آقای دکتر عباس احمدوند به مناسبت ارتقا رتبه به دانشیاری (عضو هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی) نسخه چاپی RSS
 • تبریک هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ به همکار ارجمند آقای دکتر عباس احمدوند به مناسبت ارتقا رتبه به دانشیاری (عضو هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی) تبریک هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ به همکار ارجمند آقای دکتر عباس احمدوند به مناسبت ارتقا رتبه به دانشیاری (عضو هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی)
  سه‌شنبه 15 آبان 1397 ساعت 16:41

  پیام تبریک هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 5012
  دفعات دیده شده: 329 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش