فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تبریک هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ به همکار ارجمند آقای دکتر عباس احمدوند به مناسبت ارتقا رتبه به دانشیاری (عضو هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی) نسخه چاپی RSS
  • تبریک هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ به همکار ارجمند آقای دکتر عباس احمدوند به مناسبت ارتقا رتبه به دانشیاری (عضو هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی) تبریک هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ به همکار ارجمند آقای دکتر عباس احمدوند به مناسبت ارتقا رتبه به دانشیاری (عضو هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی)
    سه‌شنبه 15 آبان 1397 ساعت 16:41

    پیام تبریک هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ
    بدون شرح


    خبر
    شماره مطلب: 5012
    دفعات دیده شده: 93 | آخرین مشاهده: 13 ساعت پیش