فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
تحولات اجتماعی مناطق غرب ایران(به مناسبت یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول) چاپ RSS
 • تحولات اجتماعی مناطق غرب ایران(به مناسبت یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول) تحولات اجتماعی مناطق غرب ایران(به مناسبت یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول)
  شنبه 12 آبان 1397 ساعت 16:50

  نهمین نشست از سلسله نشست های حیات اجتماعی ایران در سال های جنگ جهانی اول شنبه 19 آبان 1397

   انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

  نهمین نشست از سلسله نشست های

  حیات اجتماعی ایران در سال های جنگ جهانی اول

  (به مناسبت یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول)

  تحولات اجتماعی مناطق غرب ایران

  درسال های جنگ جهانی اول

  سخنرانی:

  دکتر علی ططری

  (رئیس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی)

  دکتر الهام ملک زاده

  (عضوهیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )

   

  مظهر ادوای

  (دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام)

   

  شنبه 19 آبان 1397

  مکان : بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند (64 غربی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، سالن اندیشه

     خبر
  شماره مطلب: 5011
  دفعات دیده شده: 380 | آخرین مشاهده: 2 ساعت پیش