فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تعزیه میراث جهانی (بررسی تاریخچه و کارکرد) نسخه چاپی RSS
 • تعزیه میراث جهانی (بررسی تاریخچه و کارکرد) تعزیه میراث جهانی (بررسی تاریخچه و کارکرد)
  شنبه 12 آبان 1397 ساعت 16:17

  گزارش فعالیت شعب انجمن ایرانی تاریخ (استان البرز)

  بررسی تاریخچه و کارکرد تعزیه میراث جهانی

   

  نقش اسناد تاریخی در هویت به زبان ملی، اعتقادات مذهبی و پیوند های اجتماعی

  سخنرانی : محسن روستایی

  سند پژوه و کارشناس عالی اسناد

  همراه با اجرای مراسم تعزیه خوانی

  14 آبان ساعت 10 تا 12

  دانشگاه خوارزمی (پردیس کرج) دانشکده علوم انسانی و ادبیات، سالن غدیر  نشست ها
  شماره مطلب: 5010
  دفعات دیده شده: 315 | آخرین مشاهده: 24 ساعت پیش