فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
جلسه هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ با معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش چاپ RSS
 • جلسه هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ با معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش جلسه هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ با معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش
  پنج‌شنبه 10 آبان 1397 ساعت 22:52

  جلسه مشترک اعضای هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ با معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  .

     در تاریخ 12 آبان 1397 جلسه مشترک اعضای هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ با آقای دکتر عبدالرسول عمادی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در محل این وزارتخانه تشکیل شد. در این جلسه ابتدا گزارشی از فعالیت های انجمن در باب توانمند سازی معلمان تاریخ در آموزش و پرورش، برگزاری همایش های آموزش تاریخ در مدارس با هدف آسیب شناسی آموزش تاریخ در مدارس، تجلیل از معلمان تاریخ پیش کسوت در استان های مختلف کشور و دیگر کوشش های مختلف در این راستا تشریح گردید.

     در ادامه محورهای همکاری های دوجانبه در زمینه ارتقاء آموزش تاریخ در مدارس و تقویت موقعیت معلمان تاریخ در نظام آموزش و پرورش کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

     از جمله محورهای مهم مورد توافق در این جلسه تشریک مساعی انجمن ایرانی تاریخ در ایجاد انجمن های تخصصی معلمان تاریخ در ساختار وزارت آموزش و پرورش بود، که مقرر شد بر اساس برنامه ای مشخص این مهم وفق مقررات مربوط پی گیری شود.

     خبر
  شماره مطلب: 5008
  دفعات دیده شده: 432 | آخرین مشاهده: 5 روز پیش