فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
کوروش در نگاه موافقان و مخالفان چاپ RSS
 • کوروش در نگاه موافقان و مخالفان کوروش در نگاه موافقان و مخالفان
  پنج‌شنبه 10 آبان 1397 ساعت 15:54

  گزارش فعالیت شعب انجمن ایرانی تاریخ (استان خراسان رضوی)

  کوروش در نگاه موافقان و مخالفان

   

  با حضور استادان تاریخ ایران باستان دانشگاه فردوسی مشهد

   

   

  دکتر محمد تقی ایمان پور

  (استاد تاریخ ایران باستان)

  دکتر پدرام جم

  (استادیار فرهنگ و زبان های باستانی)

   

  یکشنبه 13 آبان ساعت 12

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکت

  مکان:مشهد ، دانشکده ادبیات دکتر شریعتی تالار رجایئ بخارایی  خبر
  شماره مطلب: 5004
  دفعات دیده شده: 417 | آخرین مشاهده: 15 ساعت پیش