فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
سخنرانی ایران و اصل چهار ترومن نسخه چاپی RSS
 • سخنرانی ایران و اصل چهار ترومن سخنرانی ایران و اصل چهار ترومن
  سه‌شنبه 24 مهر 1397 ساعت 12:02

  فعالیت های علمی اعضای انجمن ایرانی تاریخ

  ایران و اصل چهار ترومن

  سخنرانان

  ویداهمراز

  عضو هیات علمی دانشگاه صدا وسیما

  علی بیگدلی

  عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

   

  یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 14

  سازمان اسناد (سالن پرهام)  نشست ها
  شماره مطلب: 4994
  دفعات دیده شده: 414 | آخرین مشاهده: 4 ساعت پیش