فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تبریک هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ به آقای دکتر شهرام جلیلیان به مناسبت ارتقاء به درجه استادی(پروفسوری) نسخه چاپی RSS
 • تبریک هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ به آقای دکتر شهرام جلیلیان به مناسبت ارتقاء به درجه استادی(پروفسوری) تبریک هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ به آقای دکتر شهرام جلیلیان به مناسبت ارتقاء به درجه استادی(پروفسوری)
  پنج‌شنبه 19 مهر 1397 ساعت 12:42

  پیام تبریک هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ
  بدون شرح


  گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4993
  دفعات دیده شده: 2327 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش