فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
نشست جنگ جهانی اول و میسیونرها در ایران چاپ RSS
 • نشست جنگ جهانی اول و میسیونرها در ایران نشست جنگ جهانی اول و میسیونرها در ایران
  چهارشنبه 18 مهر 1397 ساعت 17:51

  هشتمین نشست از سلسله نشست های حیات اجتماعی ایران درسال های جنگ جهانی اول (به مناسبت یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول)

  انجمن ایرانی تاریخ با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

  هشتمین نشست از سلسله نشست های

  حیات اجتماعی ایران درسال های جنگ جهانی اول

  به مناسبت یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول

   

  جنگ جهانی اول و میسیونرها در ایران

  سخنرانان:

  دکتر صفورا برومند

  عضوهیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  دکتر ویدا همراز

  عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما

   

  دوشنبه  مهر 30 مهر 1397 ساعت 15:00

  محل برگزاری : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (سالن ادب)

  بزرگراه کردستان، خیابان دکترصادق آئینه وند (64غربی)  نشست ها
  شماره مطلب: 4992
  دفعات دیده شده: 353 | آخرین مشاهده: 10 ساعت پیش