فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارش نشست تعاملی انجمن ایرانی تاریخ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا نسخه چاپی RSS
 • گزارش نشست تعاملی انجمن ایرانی تاریخ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا گزارش نشست تعاملی انجمن ایرانی تاریخ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
  چهارشنبه 18 مهر 1397 ساعت 17:14

  گزارش نشست تعاملی انجمن ایرانی تاریخ  پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

  گستردگی وتنوع ماموریت های ناجا به لحاظ جغرافیایی و موضوعی اهمیت و ضرورت تحقیق در این سازمان را دوچندان کرده است.لذا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیش از یک دهه به فعالیت های علمی و فناوری در این حوزه (نظم وامنیت اجتماعی در قالب یک شبکه وسیع جغرافیایی و موضوعی در سراسر کشوربا تصویب وزارت علوم)پرداخته و پژوهشگاه نقش هدایت کننده محورهای مورد نظر را برعهده گرفته است.

  پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی هفته ی نیروی انتظامی را برای ارایه فعالیت های خود مغتنم دانسته روز سه شنبه 17/7/97 در ساختمان مرکزی آن سازمان نشست تعاملی برگزار نمود.

  نمایندگان انجمن ایرانی تاریخ بنا به دعوت پژوهشگاه دراین نشست حضور یافتند.

  در ابتدای نشست پس از ایراد خیر مقدم به حاضران ، سخنران به تبییین و تحلیل جایگاه امنیت و ساختار برقرار کننده آن پرداخت و سپس برنامه پژوهشگاه و طزح های مورد نظر ارایه گردید.چیستی، چرایی و چگونگی حوزه بندی مطالعات پژوهشی ناجا از موضوعات دیگری بود که ارایه شدو در نهایت پژوهشگران دستاورد ارزیابی عملکرد یکدهه طرح های تحولی خود را به سمع حاضران رساندند.

  در پایان از میهمانان برای بازدید از نمایشگاه پژوهشگاه با محورهای تخصصی در حوزه امنیت ،صیانت وسلامت اجتماعی ، قانون گرایی فضای مجازی و......دعوت به عمل آمد.

  پس از بازدید مسؤلین ان نهاد خواستار همکاری انجمن ایرانی تاریخ در زمینه های تخصصی گردیدند.

     گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4991
  دفعات دیده شده: 1372 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش